ARA-avustuksien tilanne taloyhtiöissä 2023-2024

01.09.2023

KAUKOLÄMPÖ- JA ENERGIA-AVUSTUKSET

•ARAn energia- ja kaukolämpöavustuksia on haettavissa vuonna 2023 vielä noin 10 miljoonaa (määräraha 98,7 miljoonaa)

•Näille avustuksille ei näytä tulevan jatkoa ensi vuonna

•Vuoden 2024 budjetissa ARA-avustusten määrä taloyhtiöille tippuu alle kymmenesosaan nykyisestä

•Tällä hetkellä ARAssa käsitellään heinäkuussa saapuneita hakemuksia, joita on auki 150 kpl energia-avustuksiin ja 300 kpl kaukolämpöavustuksiin

•Taloyhtiöiden kannattaa tehdä energia- ja kaukolämpöavustuksen hakemus mahdollisimman pian

SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPAIKKA-AVUSTUKSET

•Avustusmäärärahoja sähköautojen latauspaikkoihin ei ole luvassa enää uusille hakijoille, sillä ARAan jo toimitettujen hakemusten arvo ylittää käytössä olevat määrärahat

•Käsittelyä odottavia hakemuksia on jonossa noin 570 kpl

•Käsittelyaika elokuussa 2023 jätetylle hakemukselle on arviolta noin 4–5 kuukautta

•Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2024 avustukselle ei ole merkitty jatkoa

MUUT AVUSTUKSET

•Vakituisemmin jaossa olleille hissi- ja esteettömyysavustuksille, iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjausavustuksille sekä kuntotutkimuksen ja perusparannuksen suunnitteluavustukselle näyttää olevan tulossa jatkoa vuodelle 2024 yhteensä 9,5 miljoonaa euroa

•Hallitusohjelman mukaan hissi- ja esteettömyysavustusten määrää alennetaan ”esimerkiksi avustusprosenttia muuttamalla ja kohdentamalla avustukset vaikuttavimpiin ja eniten tukea tarvitseviin kohteisiin”