Helpotusta tiedoksiantovelvoitteeseen hallintaanotoissa?

24.05.2024

Asunto-osakeyhtiölakityöryhmä on saanut valmiiksi välimietinnön, joka koskee hallintaanottomenettelyyn liittyvien tiedoksiantojen helpottamista niissä tilanteissa, joissa osakkeenomistaja on ulkomailla tavanomaisten tiedoksiantokeinojen tavoittamattomissa (mm. Venäjä).

Käyttöön tilanteissa, joissa nykysääntelyn mukaisia tiedoksiantokeinoja ei ole mahdollista käyttää (posti, kuriiri, haastemies, sähköinen).

Tällä hetkellä hallintaanotto ei ole mahdollinen, jos varoitusta ja yhtiökokouksen päätöstä ei pystytä antamaan vastaanottajalle laissa säädetyllä tavalla tiedoksi.

  • Seuraavaksi työryhmän agendalla: asunto-osakeyhtiölakia päivitetään edelleen, mm. helpotetaan muun muassa häiriötilanteisiin puuttumista