Huoneistotietojärjestelmään siirtyminen, Maanmittauslaitoksen tietopaketti huoneiston omistajalle

01.07.2021

Huoneistotietojärjestelmä on vuonna 2019 käyttöön otettu sähköinen rekisteri, johon kerätään tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Huoneistotietojärjestelmään siirtyvät Suomen noin 100 000 taloyhtiötä ja 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa.

Sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena. Huoneistotietojärjestelmästä säädetään laissa, ja sen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Sähköiseen rekisteriin siirtyminen parantaa asuinhuoneistojen tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta. Tämä sujuvoittaa asuntokauppaa ja luotonantoa. Paperisista osakekirjoista luopuminen mahdollistaa digitaalisten palveluiden kehittämisen ja helpottaa monen toimijan työtä. Kyseessä on merkittävä siirtymä uuteen digitaaliseen järjestelmään.

Tästä linkki: Maanmittauslaitoksen tietopaketti huoneiston omistajalle