Ilmalämpöpumppu-case ja KKO:n ennakkoratkaisusta oikeusohje

15.06.2021

  • osakkaiden ilmalämpöpumppuhankkeet käsitellään jatkossa kuten muutkin osakkaan muutostyöilmoitukset
  • päätöksenteossa on kuitenkin huomioitava, että osakkaalla on lähtökohtainen oikeus tehdä muutostöitä hallitsemissaan tiloissa, myös huoneistoon kuuluvalla parvekkeella
  • ilmalämpöpumpun asentamista ei voi kieltää, ellei työstä aiheudu kohtuutonta haittaa taloyhtiölle suhteessa osakkaan asennuksesta saamaan hyötyyn
  • muutostyöoikeuteen ei vaikuta se, että asennuksessa tehdään läpivienti taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaan ulkoseinään
  • taloyhtiön kielto on pystyttävä perustelemaan asianmukaisesti: päätöksen tulee perustua tekniseen asiantuntijaselvitykseen
  • asiassa voidaan huomioida myös vaikutukset rakennuksen julkisivun ulkonäköön
  • päätös perusteluineen on kirjattava hallituksen pöytäkirjaan, ja osakkaalle on pyynnöstä annettava niistä kirjallinen tieto