Järkevän kiinteistönpidon suunnittelu – helppoa kuin heinänteko

21.04.2020

Heti alkuun pieni korjaus otsikkoon: taustalla täytyy olla toki alan asiantuntijat, hyvät järjestelmät ja aimo ripaus innokkuutta hyvien tulosten saavuttamiseksi.

Huoltokirja on kiinteistökohtaisesti laadittu tiedostokokonaisuus, joka sisältää muun muassa kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät sekä niiden ajoitukset ja ohjeet. Hyvä huoltokirja sisältää ainakin huoltokalenterin käyttöpäiväkirjoineen ja erilaisine käyttö- ja huolto-ohjeineen sekä vikailmoitushallinnan ja energiaseurannan.

Huoltokirjaa voidaan pitää toki manuaalisesti, mutta sen ylläpitämiseen on kehitetty nykyaikaisia nettipohjaisia ja jopa mobiilitoiminteisia sovelluksia, jotka helpottavat seurantaa ja kirjauksia.

Huoltokirjan ylläpito ei ole mitään ylimääräistä hifistelyä taloyhtiömaailmassa, vaan siinä määritellään ainoastaan välttämättömät ja tarpeelliset huoltotoimenpiteet rakennusosille, teknisille järjestelmille ja piha-alueille. Toimenpiteet voivat huoltotöiden lisäksi olla myös pelkkiä tarkastuksia, mutta kaikki toimet tähtäävät hyvään kiinteistönpitoon ja taloyhtiön mahdollisimman pitkään ja kestävään tekniseen elinkaareen. Kaikki nämä tarkoittavat puhdasta rahansäästöä ja vaivattomampaa asumista.

Uudiskohteissa huoltokirjan laadinta on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pakollista. Siis laadinta ei käyttäminen. Useimmissa uudiskohteiden yhtiöjärjestyksissäkin on onneksi maininta, jonka mukaan yhtiökokouksessa tulee antaa kirjallinen selvitys rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisista ja muista suoritetuista korjaus- ja huoltotoimenpiteistä sekä tarkastuksista. Jos taloyhtiö ja isännöitsijä ovat aktiivisia, niin tällaisella kiinteistöpidon suunnittelulla on jo selkeä jatkumo.

Isoa laivaa on vaikea kääntää, ja siirtymäajat ovat pitkiä muutoksissa kuin muutoksissa, mutta huoltokirjan pakollisuus tai ainakin vahva suositus olisi paikallaan myös käytössä olevissa rakennuksissa. Ne ovat yhtä tärkeitä ja tavoitteet yhteneväiset. Onneksi asunto-osakeyhtiölakiin on saatu kirjaus yhtiökokouksessa käsiteltävästä viiden vuoden kunnossapitoselvityksestä ja selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä.

Huoltokirjan lokitiedot auttavat tarpeen mukaan myös vastuukysymyksiä jälkikäteen selvitettäessä. Hyvä motto onkin, että Käytä huoltokirjaa – Nuku paremmin, ja näe unta vaikka siitä helposta heinänteosta.

Esko Sivula
yhteyspäällikkö
FMA, AIT, ITS