Pirkanmaalla, Tampereella, Kalevassa. Pamis.

Blogi

Uusia kasvoja isännöintiin (2018-5)

Vaatimustaso nousee ja tehtävät monipuolistuvat ja siinä samalla isännöitsijöiden keski-ikä nousee uhkaavasti kohti eläkeikää. Miten saada uusia ammattilaisia täyttämään ansaitulle eläkkeelle jäävien isännöitsijöiden saappaat?

Tähän on ainoa ja oikea tapa työssäoppiminen yhdistettynä jonkun oppilaitoksen antamaan opetukseen eli vanha kunnon tutori/oppilas oppiminen. Sillä valmiita henkilöitä ei mikään oppilaitos suoraan kouluta.

Tähän tartuttiin myös meillä Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy:ssä ja päätimme yhteistyössä Valkeakosken Ammattiopiston kanssa lähteä kouluttamaan kahta nuorta ja innokasta oppilasta eli Krista Lainetta ja Johanna Pusaa tuleviksi rautaisiksi ammatti-isännöitsijöiksi.

Haaste on iso, sillä tutorin on hoidettava oma työ samalla ja haettava opiskelijoille jatkuvasti mielenkiintoista ja motivoivaa tekemistä, mikä edesauttaa työssä oppimisesta. Tähän valmistauduttiinkin siten, että laadimme kuukausittaisen koulutusohjelman lokakuu 2018 – joulukuu 2019 välille. Ohjelmaa hyväksi käyttäen ja pikkuhiljaa isännöinnin eri osa-alueisiin tutustumalla pääsevät uudet isännöitsijäharjoittelijat mukaan auttamaan tutorin kohteissa ja kevään koittaessa myös hoitamaan omia talojaan.

Tämä toimintatapa on ainoa ja oikea, miten me pääsemme vaikuttamaan kasvavaan isännöitsijäpulaan ja näin ollen uskon, että jatkossakin meidän käytävillä kävelee uusia isännöitsijäharjoittelijoita.

Tiedontäyteistä ja opintorikasta vuotta!

Pasi Oldén, insinööri, AIT
isännöintiyksikön päällikkö

  • Vasemmalla isännöitsijäharjoittelija Johanna Pusa ja tutori isännöitsijä Ilari Stenman, AIT, ITS
  • Oikealla isännöitsijäharjoittelija Krista Laine ja tutori isännöintiyksikön päällikkö Pasi Oldén, insinööri, AIT
Blogi

Pamis-Keva yhteistyö laajenee – Business Park Farmi (2018-4)

Pamiksen ja Kevan yhteistyö Tampereella sai uuden mittavan vahvistuksen, kun Pamis-team otti tänään kokonaisvaltaiseen hoitoonsa Hermiassa sijaitsevan yrityspuisto Farmin. Farmin tiiminä toimii kiinteistöpäällikkö Juha Toivanen, kiinteistösihteeri Leena Lounasranta, kiinteistökirjanpitäjä Heini Ojakangas ja palveluneuvoja Riitta Nieminen.

Aikaisemmin myös nimellä Hermia 3 tai Hermian Bitti tunnettu Farmi sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston ja VTT:n naapurissa erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Talossa on runsaasti toimisto- ja neuvottelutilaa ja erityisesti elektroniikan testaukseen soveltuvia laboratoriotiloja.

Yhteensä noin 18 000 m2 laajuinen kokonaisuus on muuttunut business parkiksi, joka tarjoaa tiloja ja palveluita monen kokoisille yrityksille. Ensimmäisen kerroksen ravintolamaailma aloitti uudelleen ja tiloista löytyy neuvottelukeskus tilaisuuksia varten.

Pamiksen toimesta ja Kevan kanssa yhteistyössä Farmista kehitetään nykyaikainen Business Park. Tällä hetkellä on 12 vuokrasopimusta, lisää koko ajan neuvotellaan.

Pamiksen isännöinti- ja manageerauspalvelun päätehtävänä on sovittujen vaativien tilamuutosten toteutus vuokralaisten tarpeen mukaan, kiinteistön ylläpito, jatkuva kehittäminen yhdessä pääomistajan ja vuokralaisten kanssa.

Feel Free!

Blogi

”Mistä tunnet sä isännöitsijän – onko oikea sulle hän”…

Näin, tai ainakin melkein näin, kyseli Arja Saijonmaa jo 80-luvulla Ystävän Laulussa, kun pyrki selvittämään hyviä yhteistyökumppanin ominaisuuksia. Vaikka Juha Vainio antoikin sanoissaan hyvät valintakriteerit, päätöksiä on joskus tehtävä jo ennen kokemusta tai varmaa tietoa ”ystävästä”.

Yksi hyvä isännöinnin valintaprosessin lähtökohta taloyhtiöille on varmistaa, että isännöintitoimisto on ISA-yritys eli yritys on auktorisoitu isännöitsijätoimisto. Auktorisoinnista vastaavan Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n taustajärjestöinä ovat vahvat alan liitot: Isännöintiliitto ja taloyhtiöitä edustava Kiinteistöliitto. ISA-yritysauktorisointi takaa sen, että yritys on vastuullinen, osaamisensa todistanut ja velvoitteensa hoitanut toimija. Tärkeitä pääteemoja ovat mm. henkilöstön kouluttaminen, viestintä asiakkaille ja laadun varmistaminen, esim. säännöllisillä asiakastyytyväisyystutkimuksilla.

ISA ei ole pelkkä kunnioitusta herättävä mystinen leima nimen perässä. Se ei myöskään ole tunnustus siitä, että yritys kuuluu johonkin alan yhdistykseen, jonne se maksaa jäsenmaksut kiltisti ja säännöllisesti. ISA-yritys on sitoutunut noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita ja yhtenäisiä toimintatapoja koko yrityksessä.

Auktorisoinnissa on asiakkaan ja isännöintitoimistonkin kannalta kolme tärkeää pointtia.

Yksi: Ei riitä, että yritys saa ISA-auktorisoinnin tiukkojen kriteerien täyttämisen jälkeen. Yrityksen toimintaa ja osaamista kontrolloidaan jatkuvasti. Riippumaton instanssi suorittaa yksityiskohtaisen auditoinnin kolmen vuoden välein. Itsearviointiraportti on tehtävä joka vuosi.

Kaksi: Auktorisoinnin valvontaan kuuluu kurinpitomenettely. Taloyhtiön hallitus voi tehdä ISA ry:lle kantelun isännöintiyrityksestä. Tarvittaessa yritykselle voidaan antaa huomautus, varoitus, auktorisointi voidaan poistaa väliaikaisesti tai peruuttaa se kokonaan.

Kolme: Maailman meno muuttuu, myös isännöintialalla. Siksi on tärkeää, että myös ISA-yritysauktorisointi uudistuu alan mukana. Auktorisoinnin kriteeristö muuttuu syksyllä 2018. Uusissa kriteereissä keskiöön on nostettu vastuullisuus, niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin eduksi.

Henkilöstön työhyvinvoinnin esiin nostaminen onkin tarpeellista tässä isännöinnin hektisessä arjessa. Henkilökunnan ammattitaidon, työkyvyn ja työtyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla heijastuu positiivisella tavalla myös asiakastyytyväisyyteen.

Niin ja kuinkas se Ystävän Laulun loppulyriikka menikään: ”Siitä tunnet sä isännöitsijän, kun on vierelläs vielä hän”.

Esko Sivula
yhteyspäällikkö FMA, AIT

 

Blogi

Tontin lisärakentamisen selvittäminen mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa (2018-2)

Tampere panostaa nykyisin entistä enemmän tonttien lisä- ja täydennysrakentamiseen laatimalla lisärakentamisen kehitysalueet ja yleissuunnitelmat eri kaupunginosille.  Täydennysrakentamisen korttelisuunnitelmia onkin tehty jo usean vuoden ajan. Suunnittelutyöryhmissä on mukana yksityisiä asunto-osakeyhtiöitä ja tontinomistajia. Voidaankin sanoa, että täydennysrakentamisen kaavasuunnittelussa ollaan jo huomattavasti edempänä kuin esim. 10 vuotta sitten.

Monilla asuntoyhtiöillä on käyttämätöntä rakennusoikeutta, johon on mahdollisuus kaavamuutoksella hakea lisä- ja täydennysrakentamisoikeutta omistamalleen tontille. Rakennusoikeuden myynnillä taloyhtiö voi hyödyntää peruskorjaushankkeidensa kustannuksien rahoitusta. Hankesuunnittelun onkin oltava perusteellinen, koska korjaus-hankkeen ideoinnin alkuvaiheesta varsinaisen projektin valmistumiseen ehtii usein kulua useita vuosia.

Lisärakentamisen vaihtoehtoja on monia. Yleisimpiä ovat tontin määräalan tai määräosan myynti tai vuokraaminen sekä uusien osakkeiden osakeanti ullakkorakentamisessa tai rakennettaessa lisäkerroksia vanhaan rakennukseen julkisivujen peruskorjauksen yhteydessä.

Tontin lisä-ja täydennysrakentamisen selvittäminen tulisikin ottaa mukaan peruskorjauksien hankesuunnitteluun jo alkuvaiheessa, jotta löydettäisiin kannattavin toteutusvaihtoehto lisärakentamiselle sekä paras taloudellinen hyöty taloyhtiölle ennen varsinaisen prosessin aloittamista. Tärkeintä on tehdä hankesuunnittelu perusteellisesti ja aikaa antaen jotta asukkaat lähtevät myötämielisesti mukaan hankkeeseen.

Pamiksella on laaja kokemus erilaisten kiinteisteistökehityshankkeiden koordinoinnista.

Tarmo Haukiranta
toimitusjohtaja AIT ISA

Blogi

Kouluttaudu – Jaa tietoa – Toteuta! (2018-1)

Sähköautojen latauspisteet, tupakointikiellot taloyhtiössä, sähköinen asunto-osakerekisteri Asrek, sähköiset panttikirjat, tietosuoja-asetus, rakentamismääräyskokoelmien uudistus, airbnb, taloyhtiön strategiat…………

Kiinteistöalalla tapahtuu koko ajan. Todella usein uudet tai päivitetyt lait ja asetukset, viranomaismääräykset, ohjeistukset ja säännöt vaikuttavat myös isännöintialaan. Isännöintitoimiston henkilökunnan pitää siis aina olla ajan hermolla. Likimain puolet suomalaisista asuu noin 50 000 taloyhtiössä. Kiinteistöjen hyvinvointi vaikuttaakin noin 2,7 miljoonan suomalaisen arkipäivään. Yksi tärkeä tekijä on kiinteistöjen hoidosta vastaavien yritysten koulutusmyönteisyys.

Taloyhtiöiden hallitukset tarvitsevat alan ammattilaisen hoitamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kehittämisen velvoitteita. Taloyhtiöiden tulee huoletta luottaa siihen, että isännöintitoimisto omatoimisesti omaksuu ja huomioi alan muutokset käytännön työssään. Isännöintitoimistoilla on siis suuri vastuu ylläpitää henkilökuntansa tiedot ja taidot jatkuvasti ajan tasalla.

Koulutuskuluissa ei ole varaa säästellä. Pelkkä alan vuosien mittainen kokemus ei riitä, vaan uusien asioiden vastaanottaminen on alati välttämätöntä.

Kiinteistöalan tutkintojen suorittamisen lisäksi Pamiksen henkilökunta osallistuu säännöllisesti erilaisiin ajankohtaisiin koulutuksiin ja kursseihin (kuva Pamis-teamin koulutuspäivästä 2.2.2018).

Esko Sivula
yhteyspäällikkö FMA, AIT, ISA

Blogi

Tarkastuksiin tarkkana – Pamiksen teknisen osaston tervehdys! (2017-9)

Alla on muutama sana koskien uudiskohteiden ja kiinteistöjen peruskorjausten tarkastuksia.

Uudiskohteen asuntokauppalain mukainen vuositarkastus on pidettävä noin vuoden kuluttua rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä. Vuositarkastuksessa osakkaan ja yhtiön tulee käydä kiinteistö huolella lävitse, jotta kaikki takuuaikana ilmenneet virheet tulevat kirjattua. Osakas eikä yhtiö voi enää myöhemmin vedota sellaisiin virheisiin, joita vuositarkastuksessa olisi pitänyt havaita.

Osakkaalla ja yhtiöllä on oikeus myös takuuajan jälkeen reklamoida myyjää sellaisista virheistä, joita ei pitäisi ilmetä vielä alle kymmenen vuotta vanhassa rakennuksessa tai sellaisista virheistä joita ei ole voitu havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. Edellä mainitussa asiassa on tärkeää muistaa, että virheen ilmenemisen ja havaitsemisen jälkeen siihen on vedottava kohtuullisessa ajassa.

Taloyhtiön urakoissa esimerkiksi perinteisissä putkiremonteissa on ennen urakan takuuajan päättymistä pidettävä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE98) mukainen takuutarkastus. Takuuaikana urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan sellaiset työsuoritukseensa liittyvät viat ja puutteet jotka eivät vastaa urakkasopimuksen yhteisesti sovittua sisältöä.

Pamiksen tekninen osasto suorittaa uudiskohteiden vuositarkastuksien ennakkotarkastuksia ja kiinteistöjen 10-vuotistarkastuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisella laajuudella. Tyypilliseen Pamiksen vuositarkastuksen ennakkotarkastukseen sisältyy asuinhuoneistojen märkätilojen ja keittiöiden tarkastukset sekä kiinteistön porrashuoneiden, yhteistilojen, piha-alueen ja julkisivujen tutkiminen maanpinnalta käsin. Vesikatteen, julkisivun, ylä- ja alapohjien sekä LVIAS-järjestelmien tarkastuksiin käytämme tarvittaessa ulkopuolisia kumppaneitamme.

Suoritamme myös putkiremonttien yhteydessä suoritettujen märkätilaremonttien takuutarkastuksien ennakkotarkastuksia, joissa tyypillisesti katselmoimme kiinteistön asuinhuoneistojen märkätilat sekä yhteistilojen märkätilat.

Edellä mainituista tarkastuksista teemme kuvallisen virhe-ja puuteluettelon/raportin tilaajalle, joka toimii tilaajan tarkastusdokumenttina.

Jussi Lindell
teknisen osaston päällikkö

Blogi

Pamis 30v. – ”Ny juhlitaan” (2017-8)

Matalan organisaation avulla Pamis on pystynyt toimimaan joustavasti. Pamis on ollut aina yksityisessä pirkanmaalaisessa omistuksessa ja toiminut pirkanmaalaisia asiakkaitaan palvellen. Tulevaisuuden tullessaan tuomaa historian havinaa oli havaittavissa jo 80-luvun alussa.

”…..Ammatti-isännöitsijän koulutuksen (kurssi nro 4) aikaan vuosina 1985 – 1987 Helsingissä, nuoret isännöitsijänalut Esko ja Tarmo läpäisivät AIT –koulutuksen ja voidaan jopa sanoa erinomaisin arvosanoin.  Eskon tutkielman aihe olikin kuvaavasti Isännöintiyrityksen perustaminen ja jo siinä vaiheessa Esko ja Tarmo keskustelivatkin yhteisistä isännöintiasioista.  Esko hoiti tuolloin isänsä Matin kanssa omaa kiinteistöhuoltoliikettä (Kiinteistöhuolto Sivula Ky) ja Tarmo teki leipätyötänsä isännöitsijänä Tampereen Talokeskus Oy:ssä, jonka omisti silloinen Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys……”

Pamiksen toimipiste on ollut aina Kalevan kaupunginosassa. Kalevan pitkän keikkakiertueen esiintymispaikat ovat nähtävissä myös henkilökunnan synttäripaitojen selkämyksessä. Olemme toimineet osoitteissa Takojankatu 2, Väinämöisenkatu 7,…..mutta nyt jo pitkään Takojankatu 15:ssä pikkuhiljaa laajennetuissa tiloissa.

”…..Pamis avasikin pienet toimistotilat vuoden 1989 alusta Väinämöisenkatu 7:ssä Domuksen vierestä. Työntekijöitä oli alkuun kolme, Esko ja Tarmo hoitivat isännöintiä sekä Päivi kirjanpitoa ja reskontraa (sen aikaisilla vehkeillä). Ja siitä se sitten lähti. Taloja hoidossa oli alkuvaiheessa parisen kymmentä vuosiliikevaihdon ollessa 400.000 markkaa. Mutta kolme vuotta myöhemmin asiakasyhtiöitä olikin jo yli 90. Työntekijöitä tuli myös lisää: Leena, Sirkka, Hannele, Ismo jne……”

Pamiksen tärkein strateginen pääperiaate on motivoitunut, kouluttautunut ja ammattitaitoinen sekä positiivisesti työhön suhtautuva henkilökunta. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on työkyvyn ja työtyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla.

”…..Laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tuotetut palvelut ovat omistajien kuin myös asiakkaiden etu.  Siitä osoituksena on vuosien saatossa Pamiksen toiminnan vahva, mutta maltillinen kasvu, jota ei olisi saatu aikaiseksi ilman ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Pamiksen osaava henkilöstö on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistämme nyt ja tulevaisuudessa, joilla erotumme kilpailijoistamme.  Hyvä henkilöstö heijastuu asiakaskokemukseen ja parantaa liiketoimintaa edelleen…..”

Eikä tässä vielä kaikki, soitto soi ja keikkailu jatkuu……………

”…..Lopuksi haluan kiittää yhtiön omistajia ja Pamiksen koko henkilökuntaa tästä antoisasta saavutuksesta. Yhdessä meillä on edessämme menestyksekkäitä vuosikymmeniä, sillä haluamme rakentaa ja jatkaa suomalaisten yhteistä menestystarinaa myös seuraavat sata vuotta!

Kiitokset Teille kaikille ja Onneksi olkoon Pamis 30 vuotta !…..”

 

Esko Sivula, hallituksen puheenjohtaja
Sitaatit toimitusjohtaja Tarmo Haukirannan juhlapuheesta henkilökunnalle

Blogi

Tettiläisen terveiset! (2017-7)

Tässä tettiläinen Mimosa, Wivi Lönnin koulusta (entinen Pyynikin koulu).

Olin tämän viikon täällä Pamiksella tutustumassa siihen, millaista työskentely isännöitsijätoimistossa on. Minulla on ollut täällä todella mukavaa ja kaikki, ketä olen tavannut, ovat olleet minulle tosi kivoja ja ystävällisiä. Olen saanut kokeilla täällä paljon erilaisia tehtäviä, jotkin mukavia ja kiinnostavia ja jotkut…ei niin kiinnostavia :D, mutta ainahan työ ei voi olla hauskaa ja mukavaa ja realistiseen työntekoonhan minä tänne tulin tutustumaan.

Minulla on ollut juuri tarpeeksi tekemistä, ei liikaa, eikä liian vähän ja tämä viikko täällä on mielestäni kulunut tosi nopeasti. Olisin voinut jäädä tänne vielä vaikka toiseksikin viikoksi, mutta valitettavasti minun on pakko palata takaisin koulunpenkille. Haluan toivottaa teille kaikille hyvää loppusyksyä, vaikka aika talviselta tulla ulkona tällä hetkellä näyttääkin ja hyviä ja rauhallisia joululomia.

Mimosa Taipale
koululainen

Työelämään tutustuminen = TET
Työelämään tutustuja = Tettiläinen

Peruskoulun yläkoulun oppimäärään sisältyvä lyhyt työharjoittelu. TET järjestetään yleensä 8. ja 9. luokalla. TET-jakson aikana oppilaat tutustuvat ohjatusti yritysten ja työyhteisön toimintaan. TET on monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Nuori pääsee näkemään, millaista on työelämä, millaista on olla työntekijä, millaista on toimia työyhteisössä. Tutustumisjakson aikana nuori voi päästä tutustumaan useampiin ammatteihin ja aloihin ja saada näin tietoa ammatinvalintasuunnitelmiensa tueksi. TET:n tavoitteena on koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen laajentaminen ja tehostaminen. Nuoret saavat ainutkertaista tietoa ja omakohtaista kokemusta työelämän vaatimuksista, asetelmista ja oikeasta tekemisestä. Yrityksille puolestaan avautuu mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden asenteisiin.

Blogi

Taidetta piilossa näkyvillä – silmien yllä (2017-6)

Lehtien palstoilla on syksyn aikana huomattu, että kerrostalojen seiniin on alettu maalamaan muraaleja eli seinämaalauksia. Silloin tällöin on lehdissä mainittu esimerkkejä myös muusta kiinteistötaiteesta, esimerkiksi rappukäytäviin maalatuista lentokoneista tai vuodenaikojen vaihteluja kuvaavista aiheista.

Tampereella Vuoreksen kaupunginosassa on huomioitu taiteen elävöittävä merkitys kaupunginosan rakentamisen alkuvaiheesta lähtien. Useisiin taloihin on tehty julkisivuihin taideteoksia, jotka luovat alueelle uudenaikaista luonnetta. Vuoreksen luonnonläheisyyteen nämä teokset sopivatkin hyvin, kuten esimerkiksi syksyllä 2017 valmistuvan As Oy Tampereen Akvarellin Onnenpuu-teos.  Vuoreksesta löytyy muuten Onnenpuun tekijän taiteilija Kaarina Kaikkosen toinenkin teos ”Sisulla noustiin”. (Koukkurannankadulla)

Miksi tehdä ympäristötaidetta kerrostaloihin? Miksipä ei? Saman kysymyksen voisi esittää omakotitaloasujalle, joka on tehnyt pihakiveyksen ja koristeelliset portin pielet. Ihmisyyteen kuulunee nykyisin tietty persoonallisuuden osoittaminen. Se näkyy autojen, vaatteiden, tukan värin, harrastusten ja jopa elämänkumppanin valinnassa. Miksi ei siis kerrostaloasukaskin haluaisi asua talossa tai kaupunginosassa, jossa on persoonallisuutta? Akvarellin asukas voikin kutsua vieraansa kylään opastamalla:”Kun tulette Vuoreksen Puistokatua pitkin, niin silmiinne osuu Onnenpuu. Olette jo aika lähellä…”

Kun ensi kerran poikkeat Vuoreksessa, muistahan katsella ylöskin päin, useassa talossa on taidetta myös siellä katon rajassa – siltojen, aukioiden, julkisten paikkojen ja seinäkkeiden lisäksi. Vuoreksen ympäristötaiteesta löydät lisä- ja sijaintitietoa osoitteesta: https://vuores.fi/vuores/taide

Vesa Kujanpää
Auktorisoitu isännöitsijä
AIT, ITS, IAT

Blogi

Taloyhtiön strategia – askelmerkit tulevaisuuteen (2017-5)

Mitä Wikipedia kertoo sanasta strategia: ”Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä”. Yksinkertaista, mutta tärkeää. Yritysmaailmassa strategian laatiminen on jopa itsestäänselvyys yrityksen kehityksessä ja tavoitteiden määrittelyssä.

Taloyhtiö eroaa yritysmaailmasta ainakin siinä, että se ei yleensä tavoittele voittoja, mutta vastavuoroisesti sillä on velvollisuus pitää asumiskustannukset järkevinä, tuottaa turvallista ja terveellistä asumista sekä ylläpitää kiinteistön kuntoa. Miksi siis myös taloyhtiöt eivät hyödyntäisi strategiaa pohtiessaan omistajien ja asukkaiden tavoitteita kiinteistön kehittämiseksi?

Liikkeelle asukas- ja osakaskyselyllä…..

Strategian laadinta edellyttää aina osakas- ja asukaskyselyn suorittamista. Kyselyn tulee sisältää asumisen viihtyisyyteen, kiinteistöhoitoon, kunnossapitoon, hallintoon, johtamiseen sekä tulevaisuuden panostuksiin liittyviä kysymyksiä.

Kyselyllä lisätään asukkaiden ja osakkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Asukkaiden ja osakkaiden näkemys nykytilasta ja odotukset tulevasta ovat tärkeitä lähtökohtia strategian sisältöön.

…..ja kohti strategiaa

Taloyhtiön strategia on isännöitsijän ja hallituksen yhteistyössä laatima sekä yhtiökokouksen hyväksymä suunnitelma omistajien ja käyttäjien tavoitteista kiinteistön kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Siinä huomioidaan myös kiinteistön kunto ja korjaustarpeet. Lisäksi strategiassa selvitetään taloyhtiön nykyinen tilanne sekä miten yhtiötä tulisi kehittää ja johtaa. Pääteemoina ovat asumisviihtyisyys, tekniikka ja talous.

Strategian yhtenä tavoitteena on läpinäkyvyyden lisääminen yhteisissä asioissa. Strategian avulla tulevaisuuden päätöksenteko on johdonmukaista ja selkeää, koska yhtiössä voidaan keskittyä ”isoihin asioihin”.  Johtamisen suunta on raamitettu yli hallituskausien.

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ovat julkaisseet vuonna 2016 yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta. Taloyhtiön strategian laatiminen on mainittu julkaisussa ensimmäisenä suosituksena.

Strategian tärkeyttä on hyvä pohtia myös asuntokaupan näkökulmasta. Minkä vaikutelman asuntoa ostaessasi saisit taloyhtiöstä, jonka isännöitsijäntodistuksen liitteenä olisi asiakirja yhtiön päättämistä askelmerkeistä tulevaisuuteen.

Pamis tulee syksyllä 2017 esittelemään yhtiöiden hallituksille omat toimintatapansa taloyhtiökohtaisen asukas-/osakaskyselyyn sekä strategian luomiseen.

 

Esko Sivula
yhteyspäällikkö, FMA, AIT, ISA