Kiinteistöverotus uudistuu

12.07.2022

  • Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2022 aikana
  • Uusia arvostamisperusteita sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2024 kiinteistöverotuksessa
  • Tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja ja siten parantaa tasapuolisuutta ja neutraalisuutta
  • Kiinteistöverotuksen tasoa ei ole tarkoitus kiristää
  • Rakennusten osalta perusarvo olisi 50 % rakennustyypin keskimääräisistä alueellisista uudisrakentamiskustannuksista (Tilastokeskus tuottaa). Ikäalennukset olisivat alussa suuremmat ja pienenisivät ajan myötä
  • Maapohjan verotusarvo perustuisi nykyiseen tapaan markkinahintaan ja käyttötarkoitukseen, mutta hinnat ja hinta-alueet päivitettäisiin. Maanmittauslaitos muodostaisi hinta-aluekartan