Kouluttaudu – Jaa tietoa – Toteuta!

14.02.2018

Sähköautojen latauspisteet, tupakointikiellot taloyhtiössä, sähköinen asunto-osakerekisteri Asrek, sähköiset panttikirjat, tietosuoja-asetus, rakentamismääräyskokoelmien uudistus, airbnb, taloyhtiön strategiat…………

Kiinteistöalalla tapahtuu koko ajan. Todella usein uudet tai päivitetyt lait ja asetukset, viranomaismääräykset, ohjeistukset ja säännöt vaikuttavat myös isännöintialaan. Isännöintitoimiston henkilökunnan pitää siis aina olla ajan hermolla. Likimain puolet suomalaisista asuu noin 50 000 taloyhtiössä. Kiinteistöjen hyvinvointi vaikuttaakin noin 2,7 miljoonan suomalaisen arkipäivään. Yksi tärkeä tekijä on kiinteistöjen hoidosta vastaavien yritysten koulutusmyönteisyys.

Taloyhtiöiden hallitukset tarvitsevat alan ammattilaisen hoitamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kehittämisen velvoitteita. Taloyhtiöiden tulee huoletta luottaa siihen, että isännöintitoimisto omatoimisesti omaksuu ja huomioi alan muutokset käytännön työssään. Isännöintitoimistoilla on siis suuri vastuu ylläpitää henkilökuntansa tiedot ja taidot jatkuvasti ajan tasalla.

Koulutuskuluissa ei ole varaa säästellä. Pelkkä alan vuosien mittainen kokemus ei riitä, vaan uusien asioiden vastaanottaminen on alati välttämätöntä.

Kiinteistöalan tutkintojen suorittamisen lisäksi Pamiksen henkilökunta osallistuu säännöllisesti erilaisiin ajankohtaisiin koulutuksiin ja kursseihin (kuva Pamis-teamin koulutuspäivästä 2.2.2018).

Esko Sivula
yhteyspäällikkö FMA, AIT, ISA