Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

20.10.2021

 • Kaavoitus- ja rakentamislakiluonnos on lausuntokierrokselle ja päättyy 7.12.2021 > voimaan 1.1.2024
 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ylläpidossa
 • Digitalisaation hyödyntäminen lisääntyisi aidosti sekä kaavoituksessa että luvituksessa
 • Rakennusvalvonnan organisoituminen helpottuisi. Kunta voisi valita, tarjoaako se tavanomaisen vai vaativan tasoisen rakennusvalvonnan
  • Tavanomaisen tason valitseva kunta voisi ostaa vaativien hankkeiden osaamista toiselta kunnalta ja myydä sille tavanomaisten hankkeiden osaamista.
 • Kaavoitusprosessi sujuvoituisi hieman detaljikaavoituksen osalta, yleiskaava- ja asemakaava voitaisiin laatia yhtä aikaa ja hyväksyä samalla päätöksellä
 • Rakentamisen luvitusta sujuvoitettaisiin luopumalla toimenpideluvasta ja ilmoitusmenettelystä. Jatkossa rakentamista ohjaisi rakentamislupa, joka jakautuisi sijoittamisharkintaan ja toteuttamisharkintaan
 • Viiden vuoden lakisääteinen vastuu koskisi mm. päävastuullista toteuttajaa, pääsuunnittelijaa, rakennussuunnittelijaa, erityissuunnittelijaa sekä valvojia
  • Vastuuseen ei liittyisi vakuuden toimittamisvelvollisuutta