Pirkanmaalla, Tampereella, Kalevassa. Pamis.

Maapohjan arvostamisjärjestelmän uudistus

Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2020. Järjestelmän kehittäminen on Valtiovarainministeriön hanke ja kehittämistyössä ovat olleet mukana Kuntaliitto ja Verohallinto. Hankkeen tuottaa Maanmittausvirasto.

Maapohjien verotusarvot määritellään siten, että koko maahan luodaan uudet hinta-alueet, jotka muodostetaan tilastollisin menetelmin hyödyntäen toteutuneita kiinteistö- ja asuntokauppoja. Kunnat edelleen päättävät ylä- ja alarajojen puitteista.

Vuonna 2018 liikkeelle lähtee myös rakennusten arvostamisjärjestelmän kehittäminen.