Mahdollisia muutoksia asunto-osakeyhtiölakiin lähivuosina?

20.10.2021

 • Osakkaalle oikeus toteuttaa esteettömyyttä poistavia muutostöitä huoneiston ulkopuolella
 • Jälkiasenteisten hissien ylläpitokustannusten jaon muutos
 • Energiatehokkuutta parantavien uudistusten toteuttaminen enemmistöpäätöksin ja kaikkien vastikevaroin maksurasituksen ollessa kohtuullinen
 • Osakkaan vastuun lisääminen osakasmuutostyönä käynnistyneessä remontissa
 • Hallintaanoton kehittäminen
  • hallintaanottoperusteiden täsmentäminen
  • tiedoksiantomenettelyn kehittäminen
  • poikkeustilanteissa hallintaanotto ilman varoitusta
 • Hyvityssääntelyn selkeyttäminen ja kehittäminen
 • Lyhytaikaisen vuokrauksen sääntely