”Mistä tunnet sä isännöitsijän – onko oikea sulle hän”

26.04.2018

Näin, tai ainakin melkein näin, kyseli Arja Saijonmaa jo 80-luvulla Ystävän Laulussa, kun pyrki selvittämään hyviä yhteistyökumppanin ominaisuuksia. Vaikka Juha Vainio antoikin sanoissaan hyvät valintakriteerit, päätöksiä on joskus tehtävä jo ennen kokemusta tai varmaa tietoa ”ystävästä”.

Yksi hyvä isännöinnin valintaprosessin lähtökohta taloyhtiöille on varmistaa, että isännöintitoimisto on ISA-yritys eli yritys on auktorisoitu isännöitsijätoimisto. Auktorisoinnista vastaavan Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n taustajärjestöinä ovat vahvat alan liitot: Isännöintiliitto ja taloyhtiöitä edustava Kiinteistöliitto. ISA-yritysauktorisointi takaa sen, että yritys on vastuullinen, osaamisensa todistanut ja velvoitteensa hoitanut toimija. Tärkeitä pääteemoja ovat mm. henkilöstön kouluttaminen, viestintä asiakkaille ja laadun varmistaminen, esim. säännöllisillä asiakastyytyväisyystutkimuksilla.

ISA ei ole pelkkä kunnioitusta herättävä mystinen leima nimen perässä. Se ei myöskään ole tunnustus siitä, että yritys kuuluu johonkin alan yhdistykseen, jonne se maksaa jäsenmaksut kiltisti ja säännöllisesti. ISA-yritys on sitoutunut noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita ja yhtenäisiä toimintatapoja koko yrityksessä.

Auktorisoinnissa on asiakkaan ja isännöintitoimistonkin kannalta kolme tärkeää pointtia.

Yksi: Ei riitä, että yritys saa ISA-auktorisoinnin tiukkojen kriteerien täyttämisen jälkeen. Yrityksen toimintaa ja osaamista kontrolloidaan jatkuvasti. Riippumaton instanssi suorittaa yksityiskohtaisen auditoinnin kolmen vuoden välein. Itsearviointiraportti on tehtävä joka vuosi.

Kaksi: Auktorisoinnin valvontaan kuuluu kurinpitomenettely. Taloyhtiön hallitus voi tehdä ISA ry:lle kantelun isännöintiyrityksestä. Tarvittaessa yritykselle voidaan antaa huomautus, varoitus, auktorisointi voidaan poistaa väliaikaisesti tai peruuttaa se kokonaan.

Kolme: Maailman meno muuttuu, myös isännöintialalla. Siksi on tärkeää, että myös ISA-yritysauktorisointi uudistuu alan mukana. Auktorisoinnin kriteeristö muuttuu syksyllä 2018. Uusissa kriteereissä keskiöön on nostettu vastuullisuus, niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin eduksi.

Henkilöstön työhyvinvoinnin esiin nostaminen onkin tarpeellista tässä isännöinnin hektisessä arjessa. Henkilökunnan ammattitaidon, työkyvyn ja työtyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla heijastuu positiivisella tavalla myös asiakastyytyväisyyteen.

Niin ja kuinkas se Ystävän Laulun loppulyriikka menikään: ”Siitä tunnet sä isännöitsijän, kun on vierelläs vielä hän”.

Esko Sivula
yhteyspäällikkö FMA, AIT