Onneksi on ohjeet!

18.11.2019

Jos vastaa työkseen kiinteistöjen ylläpidosta sekä osakkaiden ja asukkaiden turvallisuudesta, täytyy myös olla valmis kohtaamaan ongelmia. Riskejä on monenlaisia, eikä kaikkiin niihin voi varautua sataprosenttisesti etukäteen. Riskien hallintaa voidaan kuitenkin ennakoida. On järkevää listata ainakin ne toimenpiteet, jotka kokemus tai yleinen tietämys ovat osoittaneet välttämättömiksi.

Ensimmäisenä on kirjattava ylös mahdollisimman monta mieleen tulevaa riskiä. Sen jälkeen on tiedostettava riskien syyt ja seuraukset niiden vakavuusasteen selvittämiseksi. Seuraukset ovat usein materiaalisia, mutta lähes aina myös henkisiä. Jokaiselle riskille on löydyttävä vähintään yksi ennaltaehkäisevä toimenpide. Riskin hallinnointiin kuuluu oleellisesti myös toimenpiteisiin osallistuvan verkoston tunnistaminen ja vastuuhenkilön nimeäminen.

Isännöitsijän työ on tässäkin prosessissa tutun kaksijakoinen: täytyy huomioida asiakkaiden lisäksi myös oma ja yrityksen toiminta.

Pamiksen työryhmä kirjasi ylös yhteensä 46 erilaista riskiä toimintaohjeineen: häiriköinnistä ja uhkailusta tietosuojauhkiin ja siitä edelleen vesivahinkoihin ja ympäristöuhkiin. Tulipalot ovat niin asukkaiden kuin isännöitsijöidenkin kannalta ikävimpiä tapahtumia. Ne aiheuttavat pitkään monitahoisia jatkotoimia. Pamis laati viranomais- ja vakuutusalan asiantuntijoiden kanssa erilliset toimintaohjeet palovahinkotilanteeseen ja siihen varautumiseen.

“Isännöimässänne rakennuksessa on tulipalo, tulkaa välittömästi paikalle”
“Sammutustyöt on suoritettu ja tapahtumapaikan johtovastuu siirtyy isännöitsijälle”
Veretseisauttavia, mutta todellisia pelastusviranomaisten kommenteja isännöitsijälle. Onneksi on ohjeet!

Esko Sivula
yhteyspäällikkö, FMA, AIT, ITS