Organisaatiomuutoksia ja nimityksiä Pamiksessa

15.11.2020

Isännöintipäälliköksi on nimitetty Ilari Stenman, AIT, ITS. Ilari on aikaisemmin toiminut Pamiksen isännöitsijänä.

Projektipäälliköksi on nimitetty Silja Nousiainen, KTM. Silja on aikaisemmin toiminut Pamiksen projektiassistenttina yhtiön uusien ohjelmistojen käyttöönotossa.

Tiimivastaavat on nimitetty tiimiensä tiimipäälliköiksi:
Auli Kinnunen, KISI (asiakaneuvojatiimi)
Leena Lounasranta, KISI, KISI II, IK (kiinteistöassistenttitiimi)
Nina Matinniemi, kiinteistötalouden tradenomi, KPT 2, ITS, KISI (taloushallinnon asiantuntijatiimi)

Nimitykset Pamiksen johtotiimissä:
Hallintojohtajaksi Päivi Nousianen
Liiketoimintajohtajaksi Pasi Oldén
Kehitysjohtajaksi Esko Sivula

Myös Pamis-teamin tehtävänimikkeissä on siirrytty nykyaikaan. Tarkoituksena on ollut saattaa tehtävänimikkeet vastaamaan enemmän niitä asioita, joita kukin tiimiläinen todellisuudessa tekee.