Pamiksen teknisen osaston tervehdys! – Huomioi asbesti myös asuntoremonteissa

17.05.2017

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut asbestilakiuudistus aiheuttaa edelleen kysymyksiä ja epätietoisuutta urakoitsijoiden ja osakkeenomistajien keskuudessa asuinhuoneistojen kunnossapito-/muutostöiden yhteydessä. Asbestilakiuudistuksen keskeisimpiä ja tärkeimpiä muutoksia olivat muun muassa se, että ennen purkutöihin ryhtymistä tulee teettää riittävän perehtyneellä henkilöllä asbestikartoitus, mikäli kiinteistö on valmistunut ennen vuotta 1994. Ennen lakiuudistusta ollut käytäntö, että tilataan purkutyöt suoraan asbestipurkuna ilman asbestipitoisuuksien tutkimista ei ole enää hyväksyttävää. Toisena merkittävänä uudistuksena tuli se, että osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen on osaston puhtaus varmistettava ilmamittauksella ennen kuin osasto puretaan ja luovutetaan tilaajalle.

Huomioitavaa asetuksessa on myös se, että pelkkä näytteiden otto ja tästä syntyvä analyysiraportti ei riitä, vaan kirjallinen kartoitusraportti on tehtävä aina, jonka liitteenä edellä mainitut mahdolliset materiaalinäytteiden analyysiraportit ovat.

Mikäli kiinteistöön on tehty koko kiinteistöä koskeva haitta-ainekartoitus esimerkiksi perinteisen putkiremontin yhteydessä, niin tämän kartoituksen raporttia voidaan käyttää hyväksi osakasremonteissa, mikäli raportissa tutkittujen huoneistojen ja remontin alla olevan huoneiston olosuhteet ovat samat. Eli esimerkiksi, mikäli osakas ryhtyy remontoimaan alkuperäisessä tasossa olevaa huoneistoa, niin hän voi käyttää hyväksi koko kiinteistöä kattavaa raporttia, mikäli siinä tutkitut huoneistot ovat olleet alkuperäisessä tasossa ja se voidaan todentaa esimerkiksi valokuvilla.

Meillä Pamiksessa edellä mainitut asia on huomioitu remontti-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä toimitettavalla kirjallisella ohjeistuksella, joka toimitetaan remontti-ilmoituksen tekijälle eli useimmiten osakkeenomistajalle varsinaisen remonttiluvan yhteydessä. Mikäli kyseessä olevaan kiinteistöön on tehty haitta-ainekartoitus ja siitä löytyy raportti, niin sen hyödyntäminen voidaan arvioida tässä vaiheessa.

Terveisin,

Jussi Lindell
teknisen osaston päällikkö
tekninen isännöitsijä ITS®-TEK II
rakennusinsinööri
märkätilatöiden valvoja