Pamis aktiivisena Isännöintiliiton työryhmissä

17.01.2022

Isännöintiliiton hallitus on kutsunut kehitysjohtaja Esko Sivulan työryhmän puheenjohtajaksi Taloyhtiön Strategiat ja Taloyhtiön Johtaminen -työryhmään. Puheenjohtaja on ensimmäistä kertaa valittu liiton hallituksen kokoonpanon ulkopuolelta.

Liiketoimintajohtaja Pasi Oldén on valittu jäseneksi Vastuullisuus-työryhmään.

Isännöitsijä Mika Kuhalampi on valittu jäseneksi Vaikuttaminen-työryhmään

Isännöintiliiton hallitus on perustanut vuodeksi 2022 kolme työryhmää. Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliittoa toteuttamaan vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja strategiaa. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.