Pelkästään etäyhteydellä järjestettävät yhtiökokoukset mahdollisiksi – yhteenveto

21.09.2022

• Hallitus päättää, missä muodossa yhtiökokous pidetään

• Alle 30 huoneistoa: ei velvollisuutta etäkokouksille / vähintään 30 huoneistoa: järjestettävä etäkokousmahdollisuus, jos 1/10 osakkaista vaatii (kokouskohtainen)

• Yhtiöjärjestykseen voi ottaa määräyksiä, esim. etäyhteysmahdollisuus aina (enemmistöpäätös!), pelkkä etäkokous (2/3 määräenemmistö), myös etäkokouksia rajoittava tai kieltävä määräys (2/3 määräenemmistö)

• Yhtiössä, jonka yhtiöjärjestys mahdollistaa etäkokouksen, osakasvähemmistöllä 1/10 osakkaista on oikeus vaatia osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen myös kokouspaikalla

• Vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöllä on oikeus edellyttää sitovaa ennakkoilmoittautumista

• Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on oikeus päättää yhtiökokouksen keskeyttämisestä ja jatkamisesta neljän viikon kuluessa, jos toimintahäiriö johtuu taloyhtiön yhteyksistä tai laitteista