Rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimukset

30.11.2020

Ympäristöministeriön asetus, astuu voimaan 1.1.2021 alkaen

Vaatimukset koskevat rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmiä, paikallisia sähköntuotantojärjestelmiä ja itsesäätyviä laitteita

Vaatimukset huomioitava:

  • uudisrakennuksissa
  • korjaus- ja muutostöissä
  • rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa

Pääotsikot järjestelmiin liittyen:

  • kokonaisenergiatehokkuus
  • asianmukainen mitoitus
  • asianmukainen ohjaaminen

Rakennusvaiheen vastuuhenkilö keskeisessä roolissa!