Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) uudistus

24.05.2024

Euroopan parlamentti hyväksyi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivityksen 2.3.2024.

Jäsenmaita edustavan neuvoston hyväksyntä > direktiivin päivitys virallisesti voimaan loppukeväästä > kansallisen toimeenpanon vaihe, jossa kansallisesti täsmennetään vaikutukset suomalaiseen lainsäädäntöön > konkreettisten lakimuutosten arvioidaan astuvan voimaan Suomessa vuoden 2026 alusta.

Nyt luvassa ei ole pakkoremontteja yksittäisille taloyhtiöille, ja esimerkiksi kaukolämmön merkitys suomalaisessa mallissa, aurinkoenergian heikompi kannattavuus pohjoisessa verrattuna Keski-Eurooppaan sekä taantuvien alueiden tilanne on saatu aiempaa paremmin huomioitua direktiivitekstissä.

Keskeinen tavoite on koko rakennuskannan päästöttömyys vuonna 2050. Energiankulutusta pitää vähentää 16 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. 55 % tästä parannuksesta tulee saavuttaa parantamalla heikoimmissa energialuokissa olevia rakennuksia