Rakentamislaki 1.1.2025 ja ilmastoselvitys

27.10.2023

•Uusi olennainen tekninen vaatimus: rakennuksen vähähiilisyys

•Velvollisuus esittää ilmastoselvitys rakentamisluvan hakemisen yhteydessä

•Ilmastoselvityksessä mm. arvioidaan hiilijalanjälki = rakennuksen elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen kokonaismäärä

•Korjattavat rakennukset: arvioinnin katettava korjauksen ja sen jälkeisen elinkaaren vaiheet

•Soveltuu uusiin ja laajamittaisesti korjattaviin rakennuksiin

•Laajamittaisella korjauksella tarkoitetaan korjausta, jossa rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset ovat yli 25 % rakennuksen arvosta (pois lukien maan arvo)