Pirkanmaalla, Tampereella, Kalevassa. Pamis.

Sammonkadun suojateiden liikennevalot pois käytöstä rakentamistöiden aikana

Raitiotien rakentamistöiden aikana Sammonkadun suojateiden liikennevalot ovat toistaiseksi pois toiminnasta. Suojateiden turvallisuutta ja näkyvyyttä on parannettu vilkkuvaloin, alentamalla alueen ajonopeuksia sekä parantamalla jalankulkijoiden näkymistä suojatiealueiden verkkoaidoilla. Osassa suojateitä on myös kadun ylitystä ennakoivat, ajoneuvojen liikkumista hidastavat töyssyt.

Liikennevalojen puuttumisesta ja turvallisista reiteistä on hyvä muistuttaa alueella liikkuvia lapsia, koulujen oppilaita ja muita tienkäyttäjiä. Liikennetilanne Sammonkadulla selkiytyy osittain kevään mittaan, kun raitiotien rakentaminen siirtyy vaihe kerrallaan kadun keskialueelle ja autoliikenne ohjataan talouskaistoille. Kadun keskialueella, jossa tehdään raitiotietöitä, jalankulku ohjataan työmaiden ohi selkeästi mm. aidoilla. Suojateiden paikat Sammonkadulla vaihtelevat työvaiheiden edetessä.

Liikennevalojen palauttamista Sammonkadulle kiirehditään, ja niitä pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön rakentamistöiden edetessä, arviolta ensi kesästä alkaen. Lopulliseen tilanteeseen Sammonkadun liikennevalojen osalta päästään myöhemmin, raitiotietöiden ja kadun rakentamisen valmistuessa.

Yllä mainituilla toimenpiteillä suojateiden näkyvyyttä ja kadun ylityksen turvallisuutta pyritään parantamaan. Liikennejärjestelyjen toimivuutta ja turvallisuutta seurataan jatkuvasti.

Ajantasainen tieto raitiotien rakentamisen vaikutuksista liikenteeseen löytyy sivuilta www.raitiotieallianssi.fi

Yhteistyöterveisin,

Raitiotieallianssi

 

Palautteet:

Palvelupiste Frenckell

sähköposti: palvelupiste.frenckell@tampere.fi

puhelin: 03 5656 4400

käyntiosoite: Frenckellinaukio 2 B