Taloyhtiöille oma sivusto vero.fi-sivuille

27.04.2021

  • Vero.fi > yritykset ja yhteisöt > omat sivut/taloyhtiöt
  • Ohjeistusta taloyhtiön tyypillisimmissä verotusasioissa
  • Ajatellaan palvelevan isännöitsijöitä, hallituksen jäseniä ja osakkaita
  • Löytyy suurin osa taloyhtiöitä tai sen osakkaita koskevien verotusasioiden ohjeista

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/taloyhtioiden-verotus/