Taloyhtiön strategia – askelmerkit tulevaisuuteen

19.07.2017

Mitä Wikipedia kertoo sanasta strategia: ”Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä”. Yksinkertaista, mutta tärkeää. Yritysmaailmassa strategian laatiminen on jopa itsestäänselvyys yrityksen kehityksessä ja tavoitteiden määrittelyssä.

Taloyhtiö eroaa yritysmaailmasta ainakin siinä, että se ei yleensä tavoittele voittoja, mutta vastavuoroisesti sillä on velvollisuus pitää asumiskustannukset järkevinä, tuottaa turvallista ja terveellistä asumista sekä ylläpitää kiinteistön kuntoa. Miksi siis myös taloyhtiöt eivät hyödyntäisi strategiaa pohtiessaan omistajien ja asukkaiden tavoitteita kiinteistön kehittämiseksi?

Liikkeelle asukas- ja osakaskyselyllä…..

Strategian laadinta edellyttää aina osakas- ja asukaskyselyn suorittamista. Kyselyn tulee sisältää asumisen viihtyisyyteen, kiinteistöhoitoon, kunnossapitoon, hallintoon, johtamiseen sekä tulevaisuuden panostuksiin liittyviä kysymyksiä.

Kyselyllä lisätään asukkaiden ja osakkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Asukkaiden ja osakkaiden näkemys nykytilasta ja odotukset tulevasta ovat tärkeitä lähtökohtia strategian sisältöön.

…..ja kohti strategiaa

Taloyhtiön strategia on isännöitsijän ja hallituksen yhteistyössä laatima sekä yhtiökokouksen hyväksymä suunnitelma omistajien ja käyttäjien tavoitteista kiinteistön kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Siinä huomioidaan myös kiinteistön kunto ja korjaustarpeet. Lisäksi strategiassa selvitetään taloyhtiön nykyinen tilanne sekä miten yhtiötä tulisi kehittää ja johtaa. Pääteemoina ovat asumisviihtyisyys, tekniikka ja talous.

Strategian yhtenä tavoitteena on läpinäkyvyyden lisääminen yhteisissä asioissa. Strategian avulla tulevaisuuden päätöksenteko on johdonmukaista ja selkeää, koska yhtiössä voidaan keskittyä ”isoihin asioihin”.  Johtamisen suunta on raamitettu yli hallituskausien.

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ovat julkaisseet vuonna 2016 yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta. Taloyhtiön strategian laatiminen on mainittu julkaisussa ensimmäisenä suosituksena.

Strategian tärkeyttä on hyvä pohtia myös asuntokaupan näkökulmasta. Minkä vaikutelman asuntoa ostaessasi saisit taloyhtiöstä, jonka isännöitsijäntodistuksen liitteenä olisi asiakirja yhtiön päättämistä askelmerkeistä tulevaisuuteen.

Pamis tulee syksyllä 2017 esittelemään yhtiöiden hallituksille omat toimintatapansa taloyhtiökohtaisen asukas-/osakaskyselyyn sekä strategian luomiseen.

Esko Sivula
yhteyspäällikkö, FMA, AIT, ISA