Tampere uudisti maapolitiikkaa

12.07.2022

  • Vuokrankorotusten porrastus sopimusten uudistamisien yhteydessä:
    1. vuosi = 60 %, 2. vuosi 80 % ja 3. vuosi 100 % (2 vuoden porrastus, esim. Helsingissä 10 vuoden)
  • Vuokran perusteena olevaan tontin pääoma-arvoon tehdään indeksitarkistus vuokra-aikana 20 vuoden ja 40 vuoden kohdalla. Uusittu maanvuokrasopimus tehdään aiemman 50 vuoden sijasta 60 vuodeksi
  • Maanvuokran kohtuullistaminen, jos rakennusoikeudesta on käytetty vähemmän kuin 80 % + vuokralainen perustelluista syistä ei voi hyödyntää käyttämätöntä rakennusoikeutta
  • Kaupunki voi myydä vuokratontin, jos se sijaitsee keskustan strategisen osayleiskaavan alueella ja että tontilla sijaitsee asemakaavalla tai lailla suojeltu rakennus