Tampuuri

Tampuuri on talo­yhtiön sähköinen työkalu, jonka avulla huoltokalenteri, käyttö­päiväkirja, vika­ilmoitukset, energian­kulutus ja monet muut talo­yhtiölle keskeiset asiat ovat helposti seurat­tavissa. Lokeihin tallentuu tieto kaikista käsitellyistä tapahtumista. Kirjaudu Tampuuriin:

Tampuuriin liittyminen ja vikailmoituksen tekeminen on mahdollista vain taloyhtiöissä, joilla on Tampuuri käytössä. Vikailmoituksen voi tehdä myös suoraan huoltoliikkeelle.

Yleistä

 • Erittäin laajat raportointi­malli­vaihtoehdot
 • Hallituksen jäsenille selailu­mahdollisuus (osittain käyttö­mahdollisuus, esim. vika­ilmoitukset)
 • Mobiili­sovellus tuo mahdollisuudet sujuvaan käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta

Huolto­kalenteri

 • Yhtiön tarpeelliset ja välttämättömät huolto-, tarkastus ym. toimen­piteet eriteltynä
 • Toimenpiteiden kuittaaminen varmistaa niiden toteutumisen
 • Kalenteriin voidaan lisätä myös yhtiö­kohtaisia toimia, kuten turvallisuus­kävelyt, muistutukset hankinnoista ja erityis­tarkastukset
 • Huoltosopimusten kilpailutus huolto­kalenterin avulla on tarkka ja yhden­mukainen
 • Kaikki tehtävät ovat ajan tasalla ja seurattavissa helposti

Käyttö­päiväkirja

 • Erityis­tehtävät ja erilaiset muistutukset ovat kirjattuina ja ne löytyvät palvelu­tuottajien vaihtuessakin

Vikailmoitus­hallinta

 • Ilmoitus on helppo tehdä ja tuloksena on aina selkeä työmääräys
 • Tehtävistä jää yhtiökohtainen lokitieto
 • Tehtävien etenemistä ja valmistumista voidaan seurata koko ajan (työvaihekuittaukset)

Energiankulutus­seuranta

 • Energia­seuranta on aina ajan tasalla
 • Mahdollisuus vertailla aikaisempien kuukausien kulutuksiin ja muihin taloyhtiöihin