Tarkastuksiin tarkkana – Pamiksen teknisen osaston tervehdys!

29.12.2017

Alla on muutama sana koskien uudiskohteiden ja kiinteistöjen peruskorjausten tarkastuksia.

Uudiskohteen asuntokauppalain mukainen vuositarkastus on pidettävä noin vuoden kuluttua rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä. Vuositarkastuksessa osakkaan ja yhtiön tulee käydä kiinteistö huolella lävitse, jotta kaikki takuuaikana ilmenneet virheet tulevat kirjattua. Osakas eikä yhtiö voi enää myöhemmin vedota sellaisiin virheisiin, joita vuositarkastuksessa olisi pitänyt havaita.

Osakkaalla ja yhtiöllä on oikeus myös takuuajan jälkeen reklamoida myyjää sellaisista virheistä, joita ei pitäisi ilmetä vielä alle kymmenen vuotta vanhassa rakennuksessa tai sellaisista virheistä joita ei ole voitu havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. Edellä mainitussa asiassa on tärkeää muistaa, että virheen ilmenemisen ja havaitsemisen jälkeen siihen on vedottava kohtuullisessa ajassa.

Taloyhtiön urakoissa esimerkiksi perinteisissä putkiremonteissa on ennen urakan takuuajan päättymistä pidettävä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE98) mukainen takuutarkastus. Takuuaikana urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan sellaiset työsuoritukseensa liittyvät viat ja puutteet jotka eivät vastaa urakkasopimuksen yhteisesti sovittua sisältöä.

Pamiksen tekninen osasto suorittaa uudiskohteiden vuositarkastuksien ennakkotarkastuksia ja kiinteistöjen 10-vuotistarkastuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisella laajuudella. Tyypilliseen Pamiksen vuositarkastuksen ennakkotarkastukseen sisältyy asuinhuoneistojen märkätilojen ja keittiöiden tarkastukset sekä kiinteistön porrashuoneiden, yhteistilojen, piha-alueen ja julkisivujen tutkiminen maanpinnalta käsin. Vesikatteen, julkisivun, ylä- ja alapohjien sekä LVIAS-järjestelmien tarkastuksiin käytämme tarvittaessa ulkopuolisia kumppaneitamme.

Suoritamme myös putkiremonttien yhteydessä suoritettujen märkätilaremonttien takuutarkastuksien ennakkotarkastuksia, joissa tyypillisesti katselmoimme kiinteistön asuinhuoneistojen märkätilat sekä yhteistilojen märkätilat.

Edellä mainituista tarkastuksista teemme kuvallisen virhe-ja puuteluettelon/raportin tilaajalle, joka toimii tilaajan tarkastusdokumenttina.

Jussi Lindell
teknisen osaston päällikkö