Pirkanmaalla, Tampereella, Kalevassa. Pamis.

Tietosuoja-asetus tuli ja meni, mutta mitä siitä jäi (2019-1)

Tietosuoja-asetus tuli ja meni, mutta mitä siitä jäi (2019-1)

Tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Tämä oli takaraja jo vuonna 2016 Euroopan parlamentissa ja neuvostossa päätetyn ja voimaan tulleen asetukselle noudattamiselle.

Mitä hyötyä asetuksesta on ollut taloyhtiöille? Lisää vaivaa kaikille osapuolille itsestään selvillä ohjeistuksilla? Turhia säännöksiä, jotka kuuluvat tuttuun joukkoon ”hauskat EU-direktiivit”, kuten ne kakkosluokan käyrät kurkut ja kumisaappaiden käyttöohjeet 12 kielellä? Ei nyt sentään.

Johtoajatuksena täytyy pitää sitä, että kysymys on asukkaiden, osakkaiden ja kiinteistön käyttäjien suojelusta henkilötietojen käsittelyssä. Taloyhtiön päättäjien ei tule ottaa kantaa, onko asetuksen säännökset turhia, tarpeellisia tai jotain siltä väliltä. Asetuksella suojellaan ihmisten perusoikeuksia. Mikä voisi oikeastaan olla henkilökohtaisempaa kuin omat henkilötiedot? Jokainen yksilö määrittelee asetuksen olemassaolon tärkeyden itse, henkilökohtaisesti.

Useimmalle isännöintitoimistolle tietosuojaan liittyvät säännökset ovat olleet itsestään selvyyksiä ja henkilötietojen oikeaoppinen käsittely on jo kuulunut normaaliin ammattimaiseen toimintaan. Uuden asetuksen aiheuttama prosessi on tarkoittanut henkilötietojen käsittelyn tarkempaa dokumentointia. Lisäksi se on tuonut enemmän oikeuksia rekisteröidyille, uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjille, uusia valvontakeinoja viranomaisille sekä ankarat hallinnolliset sakot tehostamaan asetuksen velvoitteita.

Jokaisessa isännöintiyrityksessä on varmasti käyty tarkemmin läpi henkilötietojen kirjausprosessit ja käsittelymekanismit. Myös suhtautuminen luotettavaan ja huolelliseen henkilötietojen käsittelyyn on noussut vähintään astetta korkeammalle tasolle.

Pamis on laatinut taloyhtiöiden puolesta sopimukset henkilötietojen käsittelystä kaikkien palvelutuottajien, mm. isännöintitoimiston, huoltoliikkeen ja kameravalvontaoperaattorin kanssa. Lisäksi taloyhtiölle on laadittu tietosuojaseloste, jossa kuvataan esimerkiksi se, mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään yhtiössä.

Koska asukkaiden ja osakkaiden henkilötietojen suojaus on Pamikselle tärkeä asia, ovat myös kaikki Pamis-teamiläiset allekirjoittaneet henkilökohtaiset salassapitositoumukset.

Esko Sivula FMA, AIT
yhteyspäällikkö
tietosuojavastaava