Tontin lisärakentamisen selvittäminen mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa

14.03.2018

Tampere panostaa nykyisin entistä enemmän tonttien lisä- ja täydennysrakentamiseen laatimalla lisärakentamisen kehitysalueet ja yleissuunnitelmat eri kaupunginosille.  Täydennysrakentamisen korttelisuunnitelmia onkin tehty jo usean vuoden ajan. Suunnittelutyöryhmissä on mukana yksityisiä asunto-osakeyhtiöitä ja tontinomistajia. Voidaankin sanoa, että täydennysrakentamisen kaavasuunnittelussa ollaan jo huomattavasti edempänä kuin esim. 10 vuotta sitten.

Monilla asuntoyhtiöillä on käyttämätöntä rakennusoikeutta, johon on mahdollisuus kaavamuutoksella hakea lisä- ja täydennysrakentamisoikeutta omistamalleen tontille. Rakennusoikeuden myynnillä taloyhtiö voi hyödyntää peruskorjaushankkeidensa kustannuksien rahoitusta. Hankesuunnittelun onkin oltava perusteellinen, koska korjaus-hankkeen ideoinnin alkuvaiheesta varsinaisen projektin valmistumiseen ehtii usein kulua useita vuosia.

Lisärakentamisen vaihtoehtoja on monia. Yleisimpiä ovat tontin määräalan tai määräosan myynti tai vuokraaminen sekä uusien osakkeiden osakeanti ullakkorakentamisessa tai rakennettaessa lisäkerroksia vanhaan rakennukseen julkisivujen peruskorjauksen yhteydessä.

Tontin lisä-ja täydennysrakentamisen selvittäminen tulisikin ottaa mukaan peruskorjauksien hankesuunnitteluun jo alkuvaiheessa, jotta löydettäisiin kannattavin toteutusvaihtoehto lisärakentamiselle sekä paras taloudellinen hyöty taloyhtiölle ennen varsinaisen prosessin aloittamista. Tärkeintä on tehdä hankesuunnittelu perusteellisesti ja aikaa antaen jotta asukkaat lähtevät myötämielisesti mukaan hankkeeseen.

Pamiksella on laaja kokemus erilaisten kiinteisteistökehityshankkeiden koordinoinnista.

Tarmo Haukiranta
toimitusjohtaja AIT ISA