Työhyvinvointi näkyy asiakastyytyväisyytenä

07.03.2019

Pamis Oy on osallistunut vuoden kestävään EU:n rahoittamaan työhyvinvointihankkeeseen, jossa henkilökunta yhdessä johdon kanssa on miettinyt työhyvinvointiin vaikututtavia asioita. Lea Saarni Tampereen Ammattikorkeakoulusta on ollut meidän tukihenkilömme ja hänen johdollaan olemme vieneet hanketta eteenpäin.

Kaikki halukkaat työntekijät ovat saaneet olla mukana ja osallistua valitsemiinsa osioihin. Näinä päivinä meille on valmistumassa työhyvinvointisuunnitelma, jota tullaan jatkossa päivittämään ja seuraamaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Hanke on sisältänyt mm: henkilöstökyselyitä, Firstbeat-mittauksia, FMS-kehon koordinaatiotestin, kortisolimittauksen ja workshoppeja työhyvinvointisuunnitelman tekemistä varten.

Yksi hienoista ideoista, joka lähti liikkeelle tämän hankkeen pohjalta on parhaillaan toteutuksessa oleva taukohuoneiden uudelleen sisustaminen, josta on juuri valmistunut työntekijöiden tekemä suunnitelma, joka myös toteutetaan sellaisenaan.

Myös muita työhyvinvointiin vaikuttavia asioita on kehitetty hankkeen aikana ja on otettu käyttöön Pamis Oy:ssä. Työtekijöiden hyvinvointi lisää myös asiakastyytyväisyyttä paremman asiakaspalvelun myötä.

Saija Silanne
kiinteistösihteeri, KISI, VVT
työsuojeluvaltuutettu