Pirkanmaalla, Tampereella, Kalevassa. Pamis.

Uusi asetus kosteudenhallintaselvityksestä

Kosteudenhallintaselvitys on laadittava kaikille lupaa edellyttäville rakennushankkeille 1.1.2018 alkaen.

Selvityksessä on arvioitava koko hankkeen kriittiset kosteusriskit ja suunniteltava toimet niiden torjumiseksi sekä kerrottava myös se, miten rakennusaineita, -tuotteita ja -osia suojataan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan.

Asetusta sovelletaan uuden rakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä myös rakennuksen laajennukseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, korjaus- ja muutostyöhön ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen, jollei asetuksessa toisin mainita