Pirkanmaalla, Tampereella, Kalevassa. Pamis.

Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta 1.1.2018

Uudessa asetuksessa halutaan vähentää tulkintoja ja yhdenmukaistaa turvallisuustasoa.

Asetuksessa laajennetaan puukerrostalojen käyttötarkoituksia sekä helpotetaan suojaamattoman massiivisen puun käyttöä puukerrostalojen sisäpinnoissa

Asetus mahdollistaa yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa, jopa 16 kerroksisissa asuinrakennuksissa, jos rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Nykyisin enintään 8-kerroksinen asuinrakennus voidaan toteuttaa yhdellä uloskäytäväportaalla ja varatiellä. Sitä korkeammissa rakennuksissa edellytetään kahta uloskäytävää.