Uusi EU:n asbestidirektiivi

27.12.2023

Tarkoituksena suojata asbestin parissa työskenteleviä entistä paremmin.

Asbestille asetettuja raja-arvoja alennetaan merkittävästi 0,1 f/cm3:sta 0,01 f/cm3:oon (= 10x alhaisempi) – siirtymä 2 vuotta.

Tarkemmat keinot mitata altistumistasoja – siirtymä 6 vuotta.